Home      Rosetta Stones

The Rongorongo of Easter Island

Comparative Table of Genealogies


This table is adapted from Métraux 1940, found opposite p.90 in the 1971 reprint, drawn from Roussel 1926 (p.358, list collected in 1886 or 1887), Jaussen 1893, Thomson 1891, and his own, dictated by Ure-Vaeiko's daughter. Thomson's list, collected in 1886, is by far the longest, but he obtained it from Salmon, whose fantastic translations of Ure-Vaeiko's recitations and songs cast doubts on his reliability.

Kings 13-15 of Roussel's list (in italics), appear in Roussel's list as found in Gana 1903 (p.31), but not in Roussel's original list.

The names are cross-referenced in parentheses, e.g. Gahara, the 21st king of Roussel's list appears as number 28 in Jaussen's list, 54 in Thomson's, 25 in Métraux's: J25, T54, M27.


Roussel
Jaussen
Thomson
Métraux
 1. Hotu (J1, T1, M1)
 2. Taumeeke (J2, T2, M2)
 3. Vakai
 4. Marama (M12)
 5. Raa (T7)
 6. Mitiake (J6)
 7. Hotuiti (M21)
 8. Tuukura
 9. Miru (J3-5, T4, M3)
 10. Ataraga (J7, T8, M4)
 11. Tuu (M20)
 12. Ihu (T10, M5)
 13. Ikukana
 14. Tucuiaia
 15. Tuku-ytu (T13 ?)
 16. Hau-moana (T44, M9)
 17. Tupa ariki (T45, M11)
 18. Mataivi (M15)
 19. Te Rahai (J22, T53, M17)
 20. Kaimokohi (J25, T54, M27)
 21. Gahara (J28, T56, M25)
 22. Tepito (J31)
 23. Gregorio (J32)
 1. Hotu-matua (R1, T1, M1)
 2. Tumaheke (R2, T2, M2)
 3. Miru-a-Tumaheke
 4. Hata-miru
 5. Miru-o-hata
 6. Mitiake (R6)
 7. Ataranga-a-Miru (R10, T8, M4)
 8. Atuuraranga (Atu-ureraga) (T17)
 9. Urakikena (T28)
 10. Kahui tuhunga (T 33)
 11. Te tuhunga (T34)
 12. Te tuhunga-nui (T35)
 13. Te tuhunga-marakapau (T36)
 14. Ahu arihao
 15. Nui-te-patu (T49)
 16. Hirakautehito (T25)
 17. Tupuitetoki (T26)
 18. Kuratahongo (T30)
 19. Hiti-rua-anea (Hitiauaanea) (T27)
 20. Havinikoro (Havinikiro) (T39)
 21. Te ravarava (T51, M18)
 22. Te Rahai (R19, T53, M17)
 23. Koroharua (T15)
 24. Te Ririkatea (T43)
 25. Kaimakoi (R20, T54, M27)
 26. Te Hetukarakura
 27. Huero
 28. Kaimakoi-iti (T56, M28)
 29. Ngaara (R21, T55, M25)
 30. Maurata (T57)
 31. Tepito (R22)
 32. Gregorio (R23)
 1. Hotumatua (Rl, Jl, M1)
 2. Tuumaheke (R2, J2, M2)
 3. Nuku
 4. Miru (R9, M3)
 5. Hinariru
 6. Aturangi
 7. Raa (R5)
 8. Ataranga (R10, J7, M4)
 9. Hakapuna
 10. O Ihu (R12, M5)
 11. Ruhoi
 12. Tukanga-te-mamaru (M6)
 13. Takahiti (Takahita) (R15?)
 14. Ouaraa
 15. Koroharua (J23)
 16. Mahutu-ariki
 17. Atua-ure-rangi (J8)
 18. Te-Riri-tuukura
 19. Korua-Rongo
 20. Tiki-te-hatu
 21. Urukena
 22. Te Rurua-tiki-te-hatu
 23. Nau-ta-mahiki (M8)
 24. Te Rika-tea
 25. Te Ria-kautahito (Hira-kautehito) (J 16)
 26. Ko te Pu-i-te-toki (J17)
 27. Ko te Hiti-rua-nea (J19)
 28. Te Urua-kikena (J9)
 29. Tu-terei-manara
 30. Ko te Kura-tahoau (Te Kura-tahongo) (J18)
 31. Taoraha-Kaihahanga
 32. Tukuma
 33. Te kahui-te-hunga (J 10)
 34. Tetuuhunga-nui (J11)
 35. Te tuuhunga-roa (J 12)
 36. Te tuuhunga mare kapiau (J13)
 37. Toati-rangi-hahe
 38. Tangaroa-tatarara
 39. Havini-koro (J20)
 40. Punahako
 41. Puna-ate-tuu
 42. Puna-kai-te-vana
 43. Te Riri-katea (J24)
 44. Hau-moana (R16, M9)
 45. Tupaariki (R17, M11)
 46. Mahiki Tupuariti (Mahiki Tupa ariki) (M7)
 47. Tuukoihu (M24)
 48. Anakena (M10)
 49. Nui Tupahotu (J 15)
 50. Rikanu
 51. Te Ravarava (J21, M 18)
 52. Te Hiti-huki
 53. Te Rahai (R 19, J22, M 17)
 54. Kaimokoi (R20, J25, M27)
 55. Nga-ara (R21, J29, M25)
 56. Kaimakoi-iti (J28, M28)
 57. Maurata (J30)
 1. Hotu-matua (Rl, Jl, T1)
 2. Tuu-maheke (R2, J2, T2)
 3. Miru (R9, T4)
 4. Ataranga (R10, S7, T8)
 5. Ihu (R12, T10)
 6. Tuukunga-te-mamaru (T12)
 7. Mahaki-tapu-vaeti (T46)
 8. Nga-uka-te-mahaki (T23)
 9. Hau-moana (R16, T44)
 10. Anakena (T48)
 11. Tupa-ariki (R17, T45)
 12. Marama (R4)
 13. Tokoterangi
 14. Kao-aroaro
 15. Mataivi (R15)
 16. Kaohoto
 17. Te Rahai (R19, J22, T53)
 18. Te Ravarava (J21, T51)
 19. Te Hetuke
 20. Tuu-ko-te-mata-nui (R11)
 21. Hotu-iti-ke-te-mata-iti (R7)
 22. Honga
 23. Tekena
 24. Tuukoihu (T47)
 25. Nga-ara
 26. Nga-ara erua
 27. Kaimakoi (R20, J25, T54)
 28. Kaimakoi iti (J28, T56)
 29. Rokorokohetau
 30. Rukunga

Home      Rosetta Stones